دانلود پاورپوینت مکانیک پرواز و معادلات آن جهت رشته فنی و مهندسی در قالب 41 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


"اگر فرکانس های طبیعی یک سیستم خطی خیلی از هم دور باشند، رفتار سیستم را در حوالی مودهای مورد نظر می توان فقط شامل همان مود در نظر گرفت" در معادلات حرکت طولی در مورد تعیین  q,w با توجه به اینکه بیشتر نمود حرکت پریودیک کوتاه دارند، تغییرات سرعت طولی u در زمانهای کوتاه کم است، لذا از تغییرات سرعت و جملات حاوی آن صرف نظر می شود 

 

 

 

فهرست مطالب
مودهای حرکت طولی هواپیما
حل ماتریسی معادلات همگن طولی هواپیما 
متغیرهای حرکت طولی هواپیما درفضای لاپلاس
مثال  هواپیمای DELTA 
حل معادلات مود عرضی حرکت هواپیما 
اعضای ماتریس معکوس  حرکت عرضی
اعضای  دترمینان
حل ماتریسی معادلات همگن عرضی هواپیما کنترل دسته ثابت
مثال  هواپیمای DELTA 
مودهای حرکت عرضی
1- مود غلت خالص   Pure Roll Mode
2- مود مارپیچی   Spiral Mode
3- مود گهواره ای   Dutch Roll Mode
حل اجباری معادلات حرکت سیر
توابع تبدیل حرکت عرضی
تقریبات حرکت هواپیما
تقریبات حرکت طولی هواپیما      
معادلات تقریب پریودیک کوتاه
توابع تبدیل مود پریود کوتاه
تابع تبدیل سرعت فراز
و...