دانلود پاورپوینت مفهوم خیر محدود و نظریه های مرتبط به آن جهت رشته جامعه شناسی در قالب 16 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


علوم اجتماعی با موضوعاتی چون رفتار انسانها،گروهها و جوامع،و بهطورکلی سیستمهای انسانی و اجتماعی سروکار دارد؛موضوعاتی که بسیار پویا و متغیر بوده،و در شبکهای از تعامالت پیچیده شکل میگیرند.با این حال سیر نظریه پردازی به ویژه در حوزه علوم اجتماعی،با نوعی رکود مواجه است. ما بیشتر مصرف کننده تولیدات دانشی جهان غرب هستیم، ازاینرو بیشتر فعالیتهای علمی و پژوهشی این حوزه علمی،معطوف به بازآزمایی نظریههای موجود است. لذا بیشتر نتایج تحقیقات تقلیدی بوده و فاقد مبانی نظیری بومی و مرتبط با جامعه ایرانی است. متون دانشگاهی و محتوای دروس در علوم اجتماعی در ایران اغلب ترجمه و یا اقتباسی ضعیف از برخی کتاب های کشورهای غربی است که ارتباطی با جامعه ایرانی ندارد.

 

 

 

فهرست مطالب
مفهوم پردازی در آثار دکتر مرتضی فرهادی 
آنتونی گیدنز 
وبر
آکادمی های علوم اجتماعی 
تعاون بقا
تامل فرهنگی
زور پوشیده 
دقیقه فاضله
پتانسیل فرهنگی
گسل فرهنگی
کوالیگری
حرکت پاندولی در زمان فرهنگی 
خیر محدود و خرده فرهنگ آکادمیکی شنبل و لیله شناسان