دانلود پاورپوینت مکانیک پرواز و تعاریف و معادلات آن جهت رشته فنی و مهندسی در قالب 71 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


سیستم کامل معادلات حرکت یک جسم پرنده شامل موارد زیر می باشد: 1- معادلات دینامیکی حرکت انتقالی مرکز جرم جسم پرنده(معادلات نیوتن) 2-  معادلات دینامیکی حرکت زاویه ای جسم پرنده حول مرکز جرم آن(معادلات اویلر) 3- معادلات سینماتیکی مرتبط کننده سرعتها و تغییر مکانهای خطی و زاویه ای 4- معادلات توصیف کننده تغییرات جرم و ممان اینرسی جسم بر حسب زمان 5- معادلات تغییر فرم الاستیک بال و بدنه و سکانها  6- روابط وابستگی نیروها و گشتاورهای خارجی به متغیر ها و پارامترهای جسم پرنده

 

 

 

فهرست مطالب
مکانیک پرواز
پرواز
موقعیت و وضعیت وسیله پرنده
انواع وسائل پرنده
موضوع درس مکانیک پرواز
حرکات وضعی هواپیما
مثالی از موضوع پایدارسازی هواپیما
عملگرهای ترکیبی هواپیما
سیستم کنترل اتوماتیک پرواز
رابطه سرعت هواپیما در دستگاه مسیر و بدنی
زوایای حمله و لغزش در پرواز سیر
ارتباط زوایای مختلف پرواز با هم
حسگرهای زاویه حمله و لغزش هواپیما
محلهای نصب حسگرهای زاویه حمله و لغزش در هواپیما
خواص ماتریسهای تبدیل 
معادلات حرکت وسایل پرنده
معادلات حرکت هواپیمای صلب
اندازه حرکت زاویه ای جسم صلب
ممانهای اینرسی و حاصلضربهای اینرسی 
ویژگی های  تانسور اینرسی 
و...