دانلود پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته و مدیریت نگرش ها و ارزش ها جهت رشته مدیریت در قالب 36 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ارزشها بیانگر عقاید راسخ نسبت به اعمال ، حالات و رفتارهایی هستند که از لحاظ شخصی یا اجتماعی نسبت به اعمال ، حالات و رفتارهای مخالف ، برتر و ارجح شناخته می شوند . براساس شدت اهمیت ارزش ها می توان یک نظام ارزشی را برای فرد ، گروه ، سازمان یا جامعه ترسیم کرد .

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف ارزش
ویژگی های اصلی ارزش ها
انواع ارزش ها
 سطوح مختلف ارزش ها (راکیچ 1973)
حکایت : ناخدا و فانوس دریایی
گرایش های استراتژیکی رفتار در گونه های مختلف استراتژیک
تعریف نگرش (Attitude)
تفاوت نگرش و احساسات
سه مؤلفه در تعریف نگرش
تأثیر نگرش بر رفتار
کارکردهای نگرش (کَتز 1960)
منشأ های ایجاد نگرش
روش های تغییر نگرش
مدیریت بر مبنای ارزش ها
حکایت : مثبت اندیشی
ارتباط بین باورها ، ارزش ها ،نگرش ها (فیشبین و آجزن 1975)
متغیرهای تعدیل کننده نگرشها
نظریه ناهمسانی شناختی (فستینگر 1957)
عوامل تعیین کننده در کاهش ناهمسانی ها
انواع مقیاس های سنجش نگرش
نگرش های کاری
و...