دانلود پاورپوینت تئوری های مدیریت پیشرفته جهت رشته مدیریت در قالب 264 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ساختار سازمان چیست؟ ما ساختار را به عنوان یكی از اجزاء سازمان كه از عنصر پیچیدگی، رسمیت و تمركز تشكیل شده، تعریف می كنیم. پیچیدگی، حدود تفكیك درون سازمان را نشان می دهد. همچنین میزان تخصص گرائی، تقسیم كار و تعدا سطوح در سلسله مراتب سازمان را اشاره می كند. و حد و حدودی كه واحد های سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراكنده شده اند  را نیز تصریح می كند.

 

 

 

فهرست مطالب
فصل اول كلیات
برخی تعاریف اساسی
ساختار سازمان چیست؟
طراحی سازمانی چیست؟
تئوری سازمان چیست؟
مقایسه تئوری سازمان و تئوری رفتاری سازمان 
 چرا تئوری سازمان را مطالعه می كنید؟
روشهای مختلف دهگانه نگریستن به سازمانها 
استعاره زیستی 
تعریف یك سیستم 
انواع سیستم 
ویژگی های یك سیستم باز  
اهمیت دیدگاه سیستمی  
دیدگاه چرخه حیات
تعریف چرخه حیات 
مراحل چرخه حیات 
فصل دوم اثر بخشی  سازمانی 
اثر بخشی سازمانی 
1-اثر بخشی كلی
2-بهره وری
3- کارآئی
و...