دانلود پاورپوینت شیمی آلی جهت رشته شیمی در قالب 188 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


نام گذاری الکانها 1- بزرگترین زنجیر را انتخاب می کنیم، بزرگترین زنجیر بیشترین کربن را دارد اگر چند زنجیر با کربن یکسان داشته باشیم بزرگترین زنجیر بیشترین شاخه را دارد. 2- شماره گذاری از سمتی است که به شاخه نزدیکتر باشد. 3-  نام شاخه ها طبق حروف الفبا، بعد نام الکان زنجیر اصلی را می نویسیم. اگر شاخه ها مشابه باشند از پیشوند دی، تری و تترا استفاده می کنیم.

 

 


فهرست مطالب
شیمی آلی 
فصل اول الکان ها
الکانها
انواع کربن
انواع هیدروژن
ایزومر
نام گذاری الکانها
خواص فیزیکی
ساختمان متان
اتان
کانفورماسیون
دیاگرام انرژی
دیاگرام انرژی پروپان
دیاگرام انرژی بوتان
منابع تهیه متان و سایر الکان ها
4 هیدروژناسیون الکن ها و الکین ها
واکنش الکان ها
1 هالوژناسیون
سیکلو الکان
گرمای سوختن آلکان ها
و...