دانلود پاورپوینت تفكیک وظایف حاكمیتی و تصدی گری در موسسات و مراكز ملی تحقیقاتی جهت رشته مدیریت در قالب 34 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار گردیده است كه بخش دولتی آن شامل كلیه صنایع بزرگ و مادر، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو (انرژی)، سدها، بازرگانی خارجی، صدا و سیما، راه آهن و نظایر این ها است كه به صورت مالكیت عمومی در اختیار دولت قرار دارند .

 

 

 

فهرست مطالب
اصل 44 قانون اساسی
اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی
   سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی
قانون مدیریت خدمات کشوری
دستورالعمل اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 و واگذاری وظایف به بخش غیردولتی در وزارت جهاد کشاورزی 
ماده 1: کلیات
ماده 2: ترکیب اعضاء ستاد مرکزی
ماده 3: وظایف و اختیارات ستاد مرکزی:
ماده 4: وظایف و اختیارات دبیرخانه ستاد اجرای اصل 44 
ماده 5: کمیته های فرعی سازمانها ، موسسات و شرکتهای وابسته 
ماده 6-  ترکیب اعضای کمیته های فرعی سازمانها ، موسسات و شرکتهای وابسته 
ماده 7- وظایف کمیته های فرعی سازمانها ، موسسات و شرکتهای وابسته 
دستورالعمل تکمیل فرم شناسنامه وظایف تصدی گری 
تصدی های مختلف
بخش غیردولتی :
ب – نحوه تکمیل شناسنامه وظایف تصدی گری 
لیست وظایف حاکمیتی و تصدی گری سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج كشاورزی 
تصدیهای غیر قابل واگذاری