دانلود پاورپوینت آشنایی با قوانین و مقررات بهداشت محیط جهت رشته فنی و مهندسی در قالب 29 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ارتقاء سلامت و نقش مؤثر كنترل عوامل محیطی در آن از مباحثی بوده كه از گذشته دور سیستمهای بهداشتی و درمانی به دنبال آن بوده اند. در این بین استانداردهای محیط سالم و تبیین شرایط زیست محیطی مطلوب جهت ارتقاء سلامت از وظایف و رسالتهای اصلی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكی به شمار می رود. لزوم بررسی و شناخت كامل مخاطرات محیطی و در نظر گرفتن یك تهدیدات سنتی و مدرن هنگامی خود را می نمایاند كه بدانیم بیش از یك میلیارد نفر از مردم جهان دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارند و حدود 350 میلیون نفر از امكانات بهسازی محیط زندگی برخوردار نمی باشند. مسائلی از این قبیل باعث می شود تا اهمیت نقش بهداشت محیط در كنترل بیماریها و ارتقاء سلامت مشخص گردد. 

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف بهداشت محیط
شرح وظایف و فعالیتهای واحد بهداشت محیط 
قوانین و مقررات بهداشت محیط 
مقدمه 
آئین‌ نامه‌ بهداشت‌ محیط 
قانون‌ مواد خوردنی‌ ، آشامیدنی‌ و آرایشی‌ و بهداشتی‌ مصوب‌ تیر ماه‌1346 
قانون‌ اصلاح‌ ماده‌13 قانون‌ مواد خوردنی‌ ، آشامیدنی‌ و آرایشی‌ و بهداشتی‌ مصوب 13/9/1379 مجلس محترم شورای اسلامی 
آئین‌ نامه‌ بهداشت‌ محیط 
ماده یک- تعاریف
بهداشت محیط 
آب آشامیدنی 
آلودگی آب آشامیدنی 
کنترل بهداشتی 
مراكز كاربرد پرتوهای یونساز در پزشكی
اماكن عمومی
مراكز تهیه ـ توزیع ـ نگهداری و فروش مواد خوردنی , آشامیدنی و بهداشتی
مراكز بهداشتی ـ درمانی
مراكز آ موزشی و تربیتی
مواد و تبصره ها