دانلود پاورپوینت بررسی چالش های مربوط به صدور سند آب جهت تحقق بازار آب جهت رشته فنی و مهندسی در قالب 14 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


شرع و قانون مدنی ما به تبع آن بر مشترک بودن و عمومی بودن منابع آب تأکید داشته و در بخش مباحات عامه که شامل دریاها و دریاچه هاست تملک خصوصی را مطلقاً ممنوع و در سایر منابع  مشروط به حفظ رعایت حقوق دیگران و لزوم رعایت قاعده لاضرر و بر اساس سابقه تصرف، تملک بخش خصوصی را مجاز دانسته اند.  نوع مالکیت متناسب با شرایط جدید مجدداً ارزیابی گردد. راهکارهای اجرایی آن در قالب یک سند تنظیمی که متضمن حفظ منافع اجتماعی و بهره برداری اصولی توسط بخش خصوصی بوده و ارزش این مایه حیاتی را لحاظ نموده باشد مد نظر قرار گیرد. آب چون ارزش اقتصادی دارد و قابل تقویم به پول است مال محسوب می گردد. مالی که قابل تقسیم بوده و حجم آن قابل اندازه گیری است و چون مصرف آن با استهلاک آن ملازمه فوری دارد مصرفی محسوب می شود و با توجه به اینکه بازیافت آن هر چند غیر ممکن نیست اما مستلزم اسباب متعددی است که بسیاری از آن از حدود اختیار بشر خارج است، لذا گران بها وکمیاب هم به حساب می آید.

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
اسناد مالکیت منابع آب 
مبانی احراز مالکیت آب
اسناد مورد نیاز برای احراز مالکیت با توجه به قانون توزیع عادلانه آب
صدور سند آب منفک از سند مالکیت زمین
چالش های صدور سند آب
مزایا و معایب صدور سند آب منفک از اراضی کشاورزی و نوع مصرف
جمع بندی