دانلود پاورپوینت هنر و تمدن جهت رشته هنر در قالب 19 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


در این طرح كل متن فرش از جهت طولی به چند ردیف موازی تقسیم می گردد و درون این ردیفها با نگاره هائی همچون بته جقه یا انواع اسلیمی یا ختایی و گل وبرگهای دیگر تزئین می گردد به عبارت دیگر متن فرش به صورت راه راه می باشد.این نقشه نامی ظاهرآ عربی دارد اما اصالتاً فارسی است و شاید معرب شده باشد تلفظ این واژه در پاكستان كه عده ای از واژه های اصیل ایرانی مثل قالی )كالین(را حفظ كرده است، یعنیmahramat نشان میدهد كه واژه اساسا ایرانی و به معنی نوار یا ورقه ای است كه دعا را روی آن میکشیدهیا می نوشته اند.تا وقتی كه خط پیدا نشده بود دعا ها شکل تصویرییا هیروگلیف داشته و پس ازپیدایش خط نوشته می شده است.دعا را روی نوار باریکی از چرم یا كاغذ می نوشته اند و لوله می كردند و در قابی چرمییا فلزی می گذاشتند و به گردن می آویختندیا به بازو می بستند.در فارسی مهر به معنی دعا است و هنوز در مازندرانی به كار می رود و مهرمات بایستی در فارسی میانه ) دوره ساسانی(مهرماتک بوده باشد.یا مهرماد كه در اواخر همان دوره یا به احتمال قویتردر اوایل دوره ی اسالمی به همراه قالی ایران به الهور رفته است . mahrmatak

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
انواع طرحهای محرمات
ویژگی نقشه ی محرمات
مناطق بافت
نتیجه گیری