دانلود پاورپوینت پاتوژنز عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماری های گوارشی جهت رشته مدیریت در قالب 51 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش


 

 

 

 بیمارانی که سطح بالاتری از IL- 1B تولید می کنند ایجاد گاستریت مزمن از نوع پان گاستریت ، ترشح اسید معده کمتر و خطر آدنوکارسینوم دارد.

  بیمارانی که سطح پايين تري از IL- 1B تولید می کنند گاستریت نوع آنترال

 در نوع دوم : افزایش ترشح اسید و افزایش خطر زخم معده شیوع بالاتر است. 

 

 


پاتوژنز HP در پپتیک اولسر

 زخم پپتیک در اثر عدم تعادل بین ساز و کارهای دفاعی مخاط معده و نیروهای مخرب بخصوص اسید معده و پپسین ایجاد می شود.
 افزایش ترشح اسید لازم نمی باشد.
 زخم زمانی ایجاد می شود که دفاع مخاطی با شکست مواجه شود.  
  (جریان خون مخاطی کاهش یابد، تاخیر در تخلیه معده ایجاد شود، اختلال در ترمیم اپیتلیوم رخ دهد.)

 

 

 

فهرست مطالب :

عفونت HP و گاستریت مزمن 

خصوصیات باکتری

پاتوژنز ایجاد بیماری توسط HP

آزمایشات تشخیصی برای یافتن HP

پاتوژنز HP در پپتیک اولسر

1- تولید سایتوکین های پیش التهابی

 2- ایجاد آنزیم های اورئاز، پروتئاز و فسفولیپاز توسط HP

 3- افزایش ترشح اسید معده

4- ایجاد پاسخ ایمنی قوی در مخاط می کند.

 5- انسداد ترومبوتیک مویرگی سطحی
چند نکته
مورفولوژی گاستریت مزمن با HP

و...